Drukuj

XXXIX sesja Rady Gminy Sitno 25.08.2017 r.

on poniedziałek, 11, wrzesień 2017 08:06.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Urszuli Kapłon (211);
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitno dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (212)
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017 (213)
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2017 -2026 (214)
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
7. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Drukuj

Informacja

on poniedziałek, 11, wrzesień 2017 07:54.

UE PT

Gmina Sitno informuję, że w dniu 15.09.2017 r. (piątek) o godz. 13°° w budynku Urzędu Gminy w Sitnie odbędzie się spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Sitno.
Obecność obowiązkowa!

Drukuj

Dożynki - Jarosławiec

on środa, 30, sierpień 2017 07:26.

dozynki sitno 17

Drukuj

XXXVIII sesja Rady Gminy Sitno 11.08.2017 r.

on piątek, 25, sierpień 2017 07:31.

Porządek obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sitno;
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Drukuj

Turniej piłki nożnej

on środa, 16, sierpień 2017 10:46.

puchar przewodniczacego 17 jpeg

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO