Drukuj

XLI sesja Rady Gminy Sitno 27.10.2017r.

on środa, 22, listopad 2017 08:35.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:

Drukuj

Święto Niepodległości w Czołkach. Obchody 11 listopada 2017 roku

on wtorek, 14, listopad 2017 09:09.

Drukuj

50 wydanie Wieści Gminnych

on poniedziałek, 30, październik 2017 09:50.

wiesci gminne wrzesien 2017

Ukazał się 50 numer Wieści Gminnych.
W tym numerze m.in. zwycięstwo Gminy Sitno w powiatowych igrzyskach LZS oraz fotorelacja z Gminno-Parafialnych Dożynek w Jarosławcu .
Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem!!!

 

Link do pobrania

Drukuj

XL sesja Rady Gminy Sitno 29.09.2017 r.

on poniedziałek, 23, październik 2017 11:16.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2018”
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok
- w sprawie utworzenia Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach i nadania statutu
- w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, zajęć dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Sitno
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Drukuj

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 2 LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

on poniedziałek, 23, październik 2017 10:51.

Zainteresowanych służbą wojskową w jednostkach OT, zapraszamy niezwłocznie do Punktu Informacyjnego dla kandydatów do WOT w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu, ul. Koszary 52, codziennie w godz. od 7.30 do 15.30, kontakt telefoniczny - 261181102. Niezbędne informacje wraz z materiałami dydaktycznimi z zakresu terytorialnej służby wojskowej są do pobrania w zakładce Wojska Obrony Terytorialnej na stronie internetowej WKU w Zamościu - www.zamosc.wku.wp.mil.pl

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO