header2

Drukuj

Poradnik na upalne dni!

on czwartek, 30, czerwiec 2022 09:41.

uav3ndnqer11n9iuu2iftmkr14xhjack

ikona pdf Pismo

ikona pdf Poradnik

Drukuj

Wójt z wotum zaufania i absolutorium

on poniedziałek, 27, czerwiec 2022 12:23.

absolutorium okejW dniu 24 czerwca br. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Sitno. Na sesji Radni po raz czwarty w VIII kadencji zadecydowali o przyznaniu Wójtowi absolutorium.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego Rada Gminy ocenia pracę organu wykonawczego „Wójta” w zakresie działalności finansowej gminy. Procedurę absolutoryjną poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy i uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta. Dokument ten swoją treścią obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania gminy w 2021 roku. Dzięki niemu również mieszkańcy zyskują co roku okazję, by przyjrzeć się pracy władz samorządowych, przekonać się na jakie cele są pożytkowane gminne fundusze i co dzięki nim udaje się zrobić.
Wotum zaufania jest ustosunkowaniem się Rady Gminy do informacji przedstawionych przez Wójta we wspomnianym dokumencie. Raport został przyjęty bez uwag, a tym samym Wójt Krzysztof Seń otrzymał wotum zaufania.
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2021 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. i przedstawiła Radzie Gminy Sitno wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem oraz wszystkimi opiniami, Radni podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi absolutorium.

Wójt wyraził słowa wdzięczności wszystkim radnym i sołtysom, współpracownikom urzędu, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych, dyrektorom placówek oświatowych jak również wszystkim mieszkańcom za owocną współpracę. Wójt podziękował również za jednogłośne absolutorium, które jak stwierdził jeszcze bardziej i lepiej motywuje do lepszej i wydajnej pracy na rzecz dalszego rozwoju Gminy Sitno.

Drukuj

Spotkania konsultacyjne nt. planowanej strategii rozwoju

on poniedziałek, 27, czerwiec 2022 11:37.

Plakat spotkania konsultacyjne

Drukuj

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

on piątek, 24, czerwiec 2022 11:25.

zakonczenie roku szkolnego

Drukuj

Transmisja XLIII sesji Rady Gminy Sitno - 24 czerwca 2022 r. godz. 12:00

on piątek, 24, czerwiec 2022 10:03.

Transmisja XLIII sesji Rady Gminy Sitno - 24 czerwca 2022 r. godz. 12:00

W celu obejrzenia transmisji live zapraszamy do serwisu https://sitno.sesja.pl

Новые игры Alawar.