header2

Drukuj

Ogłoszenie

on wtorek, 02, wrzesień 2014 09:10.

Wójt Gminy Sitno w załączniku przedkłada „projekt” pt.: „Program Współpracy  Gminy Sitno” z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2015.
Wobec powyższego proszę o składanie w terminie do 15 września br. pisemnych opinii uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji.
Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

We wtorek 16 września o godz. 10.00
w Centrum Kultury w Sitnie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu „ Programu Współpracy Gminy Sitno” z organizacjami pozarządowymi.

  Program wspolpracy z org. pozarzadowymi na 2015r. - PROJEKT

Drukuj

Wspólnie na Zamojszczyźnie

on wtorek, 02, wrzesień 2014 08:35.

W związku z udziałem gminy Sitno w projekcie „Wspólnie na Zamojszczyźnie” realizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES w partnerstwie z Powiatem Zamojskim, uprzejmie informujemy, że dnia
9 września 2014r. o godz. 09:00 odbędzie się spotkanie grupy roboczej w Centrum Kultury w Sitnie. Jest to kontynuacja procesu, który rozpoczął się analizą sześciu obszarów I płaszczyzny Modelu Współpracy.
Celem spotkań będzie stworzenie harmonogramu działań i podział  obowiązków. Informacje o projekcie dostępne są na stronie:  www.wspolnienazamojszczyznie.eu
„Wspólnie na Zamojszczyźnie” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

on poniedziałek, 28, lipiec 2014 08:37.

 

Drukuj

Pomagaj innym...

on środa, 23, lipiec 2014 06:12.

"

Drukuj

Profilaktyka raka piersi

on poniedziałek, 21, lipiec 2014 12:07.

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi realizowany w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem piersi - w wieku od 50 do 69 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia):

  • które przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii w ramach Programu;
  • otrzymały w ramach realizacji Programu pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Idea badań przesiewowych polega na tym, że kierowane są do osób zdrowych, które nie mają objawów choroby, w celu wykrycia nowotworu lub stanu przednowotworowego.
Więcej informacji na stronie:  www.profilaktykaraka.coi.waw.pl

 

Новые игры Alawar.