header2

Drukuj

WÓJT GMINY SITNO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r.

on wtorek, 30, styczeń 2024 08:47.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr LVII/405/2023 Rady Gminy Sitno z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2024”.


WÓJT GMINY SITNO
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r.
Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania niżej wymienionego zadania, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 

ikona pdf Zarządzenie

ikona pdf KLAUZULA INFORMACYJNA

ikona pdf WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

ikona pdf Wyniki

Drukuj

OGŁOSZENIE dot. konsultacji Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2024

on wtorek, 24, październik 2023 10:49.

Konsultowany dokument:

 Program Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2024”,

Wójt Gminy Sitno przedkłada projekt uchwały Programu Współpracy  Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2024.

Wobec powyższego proszę o składanie w terminie do 15 listopada br. pisemnych opinii uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie. Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

W dniu 16 listopada 2023 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy w Sitnie odbędzie się dodatkowo spotkanie dot. konsultowanego projektu uchwały „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2024.

 

Wójt Gminy Sitno
/-/ Krzysztof Seń

 

ikona pdf Uchwała

Drukuj

Szkolenie - NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych

on czwartek, 17, sierpień 2023 10:46.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w czwartej edycji szkolenia pt. „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”. Szkolenie jest elementem kampanii społecznej pt. „Dostępne NGO = NGO bez barier”, realizowanej w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.


MIEJSCE:  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) przy ul. Bursaki 12.

TERMIN: 12, 13, 21 i 22 września 2023 r., w godz. 10.00 – 15.00.

Udział w 4-dniowym szkoleniu modułowym dla Gr. 4 pozwoli uczestnikom podnieść kompetencje w zakresie wdrażania standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”.  

Drukuj

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w projekcie Building Bridges – Civic Capital in Local Communities

on czwartek, 01, czerwiec 2023 11:36.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
rozpoczęła realizację trzyletniego projektu „Building Bridges –
Civic Capital in Local Communities” w całej Polsce.

Trzyletni, ogólnopolski projekt realizowany jest w ramach dwóch
dużych ścieżek:
1) programów grantowych oraz
2) wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Konkursy grantowe ze wsparciem finansowym dla organizacji
społeczeństwa obywatelskiego: https://bb.frdl.pl/granty/

Wsparcie szkoleniowo-doradcze: https://bb.frdl.pl/szkolenia/

Новые игры Alawar.