header2

Drukuj

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Sitno tablia RFRD Jarosławiec

Gmina Sitno uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację 2 zadań remontowych:

„Remont drogi gminnej nr 110708L od km 0+000 do km 0+919,50 w miejscowości Jarosławiec”

Przedmiotem zamówienia jest remont ww. drogi gminnej. Zadanie obejmuje wykonanie wyrównania i wzmocnienia konstrukcji istniejącej jezdni kruszywem 0 - 31,5 mm o grubości warstwy 6 cm oraz wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm o szerokości jezdni 5,00 m z poszerzeniami obustronnymi na łukach. Będą też wykonane wzmocnione kruszywem 0-63 mm pobocza o szerokości po 75 cm oraz pobocza gruntowe szerokości 20 - 50 cm. Remontem objęte będą istniejące zjazdy w granicach pasa drogowego celu ich właściwego połączenia z jezdnią drogi
gminnej.
Całkowita wartość zadania wyniesie 653 181,46 zł przy dofinansowaniu w wysokości 326 590,73 zł.

 

Gmina Sitno tablia RFRD Rozdoły

„Remont drogi gminnej nr 110701L od km 0+000 do km 1+546 w miejscowości Rozdoły”

Przedmiotem zamówienia jest remont ww. drogi gminnej na łącznej długości 1429 m. Zadanie zostało podzielone na 3 odcinki:
odc. I w km 0+000 - 0+864 = 864 m;
odc. II w km 0+925 - 1+172 = 247 m;
odc. III w km 1+228 - 1+546 = 318 m.
Roboty polegać będą na wykonaniu wyrównania i wzmocnienia konstrukcji istniejącej jezdni kruszywem 0 - 31,5 mm o grubości warstwy: 6 cm - odc.
I, 10 cm - odc. II, 12 cm - odc. III oraz wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm o szerokości jezdni 5,00 m, z poszerzeniami obustronnymi na łukach. Będą też wykonane pobocza gruntowe szerokości po 0,75 m. Remontem objęte będą istniejące zjazdy w granicach pasa drogowego celu ich właściwego połączenia z jezdnią drogi gminnej.
Całkowita wartość zadania wyniesie 940 297,08 zł przy dofinansowaniu w wysokości 450 383,27 zł.

Drukuj

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Sitno tablia RFRD Czesniki

Gmina Sitno uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 116278L od km 0+000 do km 0+583,90 w m. Cześniki Kolonia, gm. Sitno”

Przedmiotem zadania jest przebudowa całej drogi gminnej nr 116278L i polegała będzie na wykonaniu podbudowy zasadniczej grubości 16 cm z gruntu stabilizowanego cementem na warstwie odsączającej grubości 20 cm z piasku oraz nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm, tj. 125 kg/m2, poboczy gruntowych wzmocnionych kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości 10 cm, rowów trójkątnych, przepustu rurowego o średnicy 60 cm długości l=14 m w koronie drogi oraz kanału technologicznego, o długości 576 m.

Całkowita wartość zadania wyniesie 887 847,48 zł przy dofinansowaniu w wysokości 360 496,02 zł.

Новые игры Alawar.