header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Senior+ Edycja 2023

Gmina Sitno plakat dofinansowanie

Dzienny Dom Senior+ jest miejscem spotkań nieaktywnych zawodowo Seniorów będących mieszkańcami Gminy Sitno.

W ramach działalności Dzienny Dom Senior+ zapewnia ofertę usług dostosowaną do potrzeb i możliwości seniorów w tym, m.in.:

- socjalne – m.in. zapewnienie posiłku w formie cateringu,
- edukacyjne,
- kulturalno – oświatowe,
- aktywności ruchowej / kinezyterapii,
- sportowo – rekreacyjne,
- aktywizacji społecznej i międzypokoleniowej,
- terapii zajęciowej.

Seniorzy w miłym towarzystwie, otoczeni życzliwością personelu, profesjonalnym wsparciem instruktorów, fizjoterapeutów i psychologa mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, zadbać o kondycję psychiczną i fizyczną, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach międzypokoleniowych, działaniach samopomocowych i na rzecz społeczności lokalnej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior + zapraszamy do składnia dokumentów u pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie, w godzinach pracy instytucji. Zapisy odbywają się w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje dotyczące Dziennego Domu Senior + można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie lub pod numerem telefonu: 84 611 11 23.

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Новые игры Alawar.